งานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ
อ.บ.ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้ทำสัญญาว่าจ้างเรือนจำกลางนครราชสีมาให้ทำงานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ วงเงิน ๑๘๙,๗๗๗ บาท
สัญญาว่าจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน  เรือนจำกลางนครราชสีมาได้จัด กองงานสาธารณะ ประกอบด้วยผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ จำนวน ๑๘ คน             ผู้คุม ๓ คน คนขับรถยนต์ ๑ คน เริ่มดำเนินการเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓สภาพการทำงานขนาดของท่อระบายน้ำ
 
ขณะทำงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมใกล้ชิด
   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา