ประดับเครื่องหมายข้าราชการเรือนจำ
                    เนื่องจากข้าราชการรือนจำกลางนครราชสีมา ได้รับการ
เลื่อนระดับ นางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำ    ได้ประดับเครื่องหมาย ให้ข้าราชการ  โดย ใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังจัดซื้อให้เป็นสวัสดิการ 

 
   
   

 

 

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา