F


การตรวจค้นจู่โจม
เรือนจำกลางนครราชสีมาได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๑๑    ตรวจค้นจู่โจมเรือนจำเช้าตรู่เวลา ๐๕.๔๕ น.ของวันที่ ๒๐ กรฏาคม ๒๕๕๓ ในการนี้มีสุนัขทหาร เข้าร่วมตรวจค้นในการหาสารเสพติดด้วย ผลการตรวจค้นไม่พบสารเสพติดและสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดผู้อำนวยการส่วนฯทั้ง๒ส่วนซักซ้อมจุดตรวจค้น

 


ตรวจค้นภายในเรือนนอน

 

 

 
 

 

 

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา