ซ้อมแผนและป้องกันเหตุร้ายกรณีผู้ต้องขังก่อเหตุจราจล
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรือนจำกลางนครราชสีมาจัดซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีผู้ต้องขังก่อเหตุการณ์ร้าย เรือนจำได้ระดมพลเจ้าหน้าที่ตามจุดที่กำหนด ในคำสั่งเรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถมาตามจุดที่กำหนดภายใน ๑๐ นาที

 

 ผตข.ก่อเหตุวุ่นวาย เผาไฟและมีอาวุธเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมพล
 

ขณะเข้าระงับเหตุร้าย

ผู้ต้องขังถูกจับกุม


จนท.ระงับเหตุได้แล้ว


ผอ.ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติร่วมถ่ายภาพหลังเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฯ
 

   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา