เรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรือนจำกลางนครราชสีมาจึงได้ร่วมใจร่วมแรง ช่วยเหลือจังหวัด โดยการจัดทำอาหารกล่อง(ข้าวผัดกระเพราหมู) จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง มอบให้จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยบรรจุทรายลงถุงเพื่อเป็นพนังกั้นน้ำบรรจุทรายร่วมใจทำงาน
 
ช่วยเหลือกัน เจ้าหน้าที่ควบคุมขนทราย

สภาพการทำงาน

พนังกั้นน้ำ

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา