ประวัติเรือนจำ คลิก
     รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ คลิก นางสุดสวาท  สรรเสริญ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา


สานสัมพันธ์รักสำนึกบาป กราบเท้าแม่
คลิก

 

 

ท่านผบก.มอบเงินช่วยกรณีอุทกภัย
คลิก
 
 


ชาวรจก.ร่วมใจช่วยน้ำท่วม
คลิก

 

 


กิจกรรมวันปิยะมหาราช
คลิก

 

ประดับยศข้าราชการ
คลิก

 


ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี

คลิก

 
งานสาธารณะ
คลิก

 โครงการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
คลิก

 


ประเมินผลมาตรฐานความเป็นอยู่ของผตข.
คลิก

 

โครงการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจำเรือนธรรม
คลิก

กิจกรรมเลี้ยงอาหารพระราชทาน
คลิก

กีฬาโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
คลิก


ผลิตภัณฑ์ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
คลิก
 


ตรวจค้นจู่โจม
คลิก

 


ผู้ต้องขังไร้ญาติ
คลิก
 

โครงการคืนคนดีสู่สังคม
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
คลิก

ขนมเบเกอรี
คลิก


บรรยายธรรมให้ผตข.
คลิก

 

ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีผู้ต้องขังก่อเหตุ
คลิก

โครงการฝึกวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
 
 
หน้าถัดไป

                                         
                             
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2  (การสอบสัมภาษณ์)
                         รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา
                    

 

                                                                               
 
     เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา