ทุ่งทานตะวันบาน...ที่ลพบุรี

นั่งรถไฟชมทุ่งทานตะวันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เรือนจำกลางลพบุรี

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

---------------

                   


 
  

Welcome to Lopburi Central Prison

 
                             
 
          ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี
 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
       
 


 
ผู้บริหาร
นายนิมิต  ทัพวนานต์
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี


เมนู

ข่าวประกาศ

 

   ขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555..คลิก

  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภค
สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง).....คลิก

 

 

  

 

  

  
      

 

  

   
    
                

 

ระเบีียบที่น่าสนใจ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ


ผู้ใดสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรือนจำกลางลพบุรี ดูรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางลพบุรี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 


แผนที่ตั้งเรือนจำกลางลพบุรี

 

วิสัยทัศน์กรมราชทัณฑ
 " กรมราชทัณฑ์จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม
แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม"

วิสัยทัศน์เรือนจำกลางลพบุรี
" เรือนจำกลางลพบุรี เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม "

วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี
เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
 

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
      ค้นหาใน Correct.go.th/coplopb
   


เรือนจำกลางลพบุรีได้รับมาตรฐาน
ความโปร่งใส่  5  ด้าน
จากมูลนิธิ ประเทศใสสะอาด
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี
รับใบประกาศ  เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2549

  
เรือนจำกลางลพบุรีได้รับป้ายอาหาร
สะอาด รสชาดอร่อย
(clean food good taste)
จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2549
ทางสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
และเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เข้ามาดำเนินการ
ตรวจประเมินผลทุกปีงบประมาณ


 

 

นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี กล่าวรายงานในพิธีปล่อยพระราชทานอภัยโทษ
ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
(นายฉัตรชัย พรมเลิศ)ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี....คลิก
นายนิมิต ทัพวานานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2554
ณ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เรือนจำกลางลพบุรี ....คลิก

 

 

                                                                                

   

 

 

 

 

 

 

   

88 ถนนพระปิยะ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ 0-3641-1068 โทรสาร 0-3641-3554

แนะนำติชมเว๊บไซต์ได้ที่ั่
coplopb@correct.go.th


ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่ สถิติเว็บไซต์ หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online