ทำเนียบเพชฌฆาตเรือนจำกลางบางขวาง

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปี พ.ศ.

ประหารชีวิต

1. นายทิพย์         มียศ พ.ศ.2478-2486 ทำการประหารชีวิต  44 คน
2. นายเหรียญ      เพิ่มกำลังเมือง พ.ศ.2499-2502 ทำการประหารชีวิต  47 คน
3. นายเพี้ยน        คนแรงดี พ.ศ. 2502-2517 ทำการประหารชีวิต  44 คน
4. นายมุ่ย           จุ้ยเจริญ พ.ศ.2503-2517 ทำการประหารชีวิต  48 คน
5. ส.ต.ต.ประถม   เครือเพ่ง พ.ศ.2520-2527 ทำการประหารชีวิต  36 คน
6. นายเรียบ         เทียมสระคู พ.ศ.2520-2520 ทำการประหารชีวิต    1 คน
7. จ.ท.ธิญโญ      จันทร์โอทาน พ.ศ.2520-2527 ทำการประหารชีวิต  32 คน
8. นายเชาวเรศน์    จารุบุณย์ พ.ศ.2527-2546 ทำการประหารชีวิต   55 คน
9. นายสนั่น          บุญลอย พ.ศ.2540-2540 ทำการประหารชีวิต    1 คน
10. นายประยุทธ        สนั่น พ.ศ.2542-2542 ทำการประหารชีวิต    6 คน
11. นายพิทักษ์       เนื่องสิทธะ พ.ศ.2544-2546 ทำการประหารชีวิต    5 คน


 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ สิงหาคม 2547
site statistics