ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน โรงงาน อุตสาหกรรม ที่สนใจว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังทำงานภายในเรือนจำ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร 035-709120 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา