:: กฎหมายดอตคอม     กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
ปรับปรุงเมื่อ
โดย สนง.กฎหมาย มงคลธรรม486 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-612999

  มาตราที่ 1-15 16 17-21 22-27 28-39 40-51 52-56 57-65 66-68 69-70 71-76 77-90 91-105 106-119 120-129 130-147 148-156 157-171 172-181 182-192 193-202 203-215 216-224 225 226-231 232-237 238-240 241-242 243-244 245-251 252-258 259-267  
 
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค1 ข้อความเบื้องต้น
:: ลักษณะ1 หลักทั่วไป มาตรา 1-15
:: ลักษณะ2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
:: หมวด1 ลักษณะทั่วไป มาตรา 16
:: หมวด2 อำนาจสืบสวน และสอบสวน มาตรา 17-21
:: หมวด3 อำนาจศาล มาตรา 22-27
:: ลักษณะ3 การฟ้องคดีอาญาและแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
:: หมวด1 การฟ้องคดีอาญา มาตรา 28-39
:: หมวด2 การฟ้องคดีแพ่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับอาญา มาตรา 40-51
:: ลักษณะ4 หมายเรียกและหมายอาญา
:: หมวด1 หมายเรียก มาตรา 52-56
:: หมวด2 หมายอาญา
:: ส่วนที่1 หลักทั่วไป มาตรา 57-65
:: ส่วนที่2 หมายจับ มาตรา 66-68
:: ส่วนที่3 หมายค้น มาตรา 69-70
:: ส่วนที่4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย มาตรา 71-76
:: ลักษณะ5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
:: หมวด1 จับ ขัง จำคุก มาตรา 77-90
:: หมวด2 ค้น มาตรา 91-105
:: หมวด3 ปล่อยชั่วคราว มาตรา 106-119

ภาค2 สอบสวน
:: ลักษณะ1 หลักทั่วไป มาตรา 120-129
:: ลักษณะ2 การสอบสวน
:: หมวด1 การสอบสวนสามัญ มาตรา 130-147
:: หมวด2 การชันสูตรพลิกศพ มาตรา 148-156

ภาค3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
:: ลักษณะ1 ฟ้องคดีอาญา และไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 157-171
:: ลักษณะ2 การพิจารณา มาตรา 172-181
:: ลักษณะ3 คำพิพากษาและคำสั่ง มาตรา 182-192

ภาค4 อุทธรณ์และฎีกา
:: ลักษณะ1 อุทธรณ์
:: หมวด1 หลักทั่วไป มาตรา 193-202
:: หมวด2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ มาตรา 203-215
:: ลักษณะ2 ฎีกา
:: หมวด1 หลักทั่วไป มาตรา 216-224
:: หมวด2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา มาตรา 225

ภาค5 พยานหลักฐาน
:: หมวด1 หลักทั่วไป มาตรา 226-231
:: หมวด2 พยานบุคคล มาตรา 232-237
:: หมวด3 พยานเอกสาร มาตรา 238-240
:: หมวด4 พยานวัตถุ มาตรา 241-242
:: หมวด5 ผู้ชำนาญการพิเศษ มาตรา 243-244

ภาค6 การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
:: หมวด1 การบังคับตามคำพิพากษา มาตรา 245-251
:: หมวด2 ค่าธรรมเนียม มาตรา 252-258

ภาค7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ มาตรา 259-267

 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน