การบริหารงานเรือนจำ  ระเบียบข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์เรือนจำ

เรือนจำอำเภอไชยา 358 หมู่ 1 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์84110

โทรศัพท์ 077-431113 โทรสาร 077-431014

mail petkomon@yahoo.com