นางปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล
ผู้บัญชาการเรือนจำ

 
 
 
 
 
 
 
Line เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
211 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
044-462347 , 044-461303   ต่อ 301
Contact Webmaster
Email : aopbuay@correct.go.th
BUAYAI  PRISON  nakhonrachasima
Thailand  copy right revers @ 2010