ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ พัฒนาความคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้ต้องขัง

เผยแพร่ข้อมูลบริการประชาชน

     คำแนะนำในการติดต่อเรือนจำ

เผยแพร่ระเบียบ กฎ ต่างๆ

สาระพัดลิงค์ Click

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Click

เว็ปไซต์น่าสนใจ Click

Download แบบฟอร์ม  Click

Download โปรแกรม Acrobat  Click
Download โปรแกรมป้องกันไวรัสClick

เยี่ยมชมเรือนจำผ่านวีดีโอ Click

คนไทยดอดคอม Click
มหาดไทยดอดคอม Click

คลิก

เว็บไซต์เรือนจำ/
ทัณฑ์สถานทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปีการศึกษา2550
คลิกดูได้ที่หัวข้อข่าวกองคลัง

โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

(file download) (ระเบียบฯ)
ข่าวกองคลัง

  ดู Clip VDO

 

 


ด่วน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการราชการ
สังกัดกรมราชทัณฑ์

 


คลิก

 


คลิก

 

                                       1. การพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล
             หรือคณะบุคคล
    
                                  2. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป

 

ราชทัณฑ์ผวาวิกฤตเศรษฐกิจ
เตรียมรับมือนักโทษล้นคุก

More
 

ที่ประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์เอเชียและแปซิฟิค
ชื่นชมราชทัณฑ์ไทย

 

คลิก 

อรท.เปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

More
กองประชาสัมพันธ์


เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นที่ทำให้ชาวราชทัณฑ์อยู่รอดได้
ในสภาวะเศรษฐกิจปีหน้า

คลิก

ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคลอนดอน

 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคลอนดอน ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ซึ่งเป็นโครงการเตรียมสร้างนักชกรุ่นใหม่ ให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน    สหราชอาณาจักรในอีก 4 ปีข้างหน้า


More
กองประชาสัมพันธ์
 

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพร้องเพลงไทย-สากล
ให้กับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เพื่อสร้างอาชีพภายหลังพ้นโทษ
โดยคณะวิทยากรจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยMore
กองประชาสัมพันธ์

 

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังกรมราชทัณฑ์


More
กองประชาสัมพันธ์

 ราชทัณฑ์ ขอทหาร 500 คน ช่วยคุมนักโทษ

More
กองประชาสัมพันธ์
 

เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการจากกรมสู่เรือนจำ 100 คน


More
กองประชาสัมพันธ์
 


MORE
กองประชาสัมพันธ์

 


 

MORE..
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

1.เกณฑ์การให้คะแนนการเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
2.
ข่าวด่วน กรมฯ มอบรางวัล !!
คอมพิวเตอร์ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน มือใหม่หัดขับโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 

ผลการประกวดบทเรียงความเรื่อง "พ่อของแผ่นดิน" (สพน.)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก
กรมราชทัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงยุติธรรม (สสส.)
องค์กรแห่งความพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เพชรบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ และวันเวลาสถานที่สอบ
โครงการประกวดภาพถ่ายประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ด่วนที่สุด การนิเทศการดำเนินงานในส่วนของกองแผนงาน
การประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการภาคสังคมในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครั้งที่1/2552ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 (สสส.)
การสัมมนาตามโครงการการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ระหว่างเรือนจำสมุทรสงครามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24พฤศจิกายน2551 (สสส.)
การบูรณาการส่งต่อผู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานเครือข่าย 13 พฤศจิกายน 2551
ด่วนที่สุด การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2553
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์)
สาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม
  •  
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงประสบการณ์"การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานของภาครัฐ" สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
  •  
ผลการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ สำนักสังคมสังเคราะห์
  •  
นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ โดยนายสมศักดิ์    เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 1ต.ค.51
  •  
นโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
  •  
ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดห้องสมุดฯดีเด่น ประจำปี2551
 

MORE..

คุณลักษณะ และราคากลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของกระทรวง ICT
 

Download  คู่มือสำหรับเรือนจำประธานเขต
      
Download  คู่มือสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานอิสระ
    
หมายเหตุ
สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานอื่นๆให้ส่งข้อมูลให้เรือนจำประธานเขตของท่านเพื่อดำเนินการต่อไป
 

 


แผนที่

กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2222
For comments to: Webmaster.