พันธกิจ

/พันธกิจ
พันธกิจ 2019-06-07T14:49:51+00:00

พันธกิจกรมราชทัณฑ์ มีดังนี้

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ