วิสัยทัศน์

/วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020-07-25T16:31:26+00:00
다운로드

วิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ
บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม”

다운로드 60 초 다운로드 다운로드