ข่าวสมัครงาน

/ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน 2018-06-14T06:21:00+00:00
2701, 2020

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

By | 27 มกราคม 2020 18:32 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

1701, 2020

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

By | 17 มกราคม 2020 17:21 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

2612, 2019

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องขัง

By | 26 ธันวาคม 2019 14:26 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

912, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงบุรี …..ทสญ.ธนบุรี

By | 09 ธันวาคม 2019 15:51 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|

2811, 2019

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

By | 28 พฤศจิกายน 2019 14:40 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|