ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง
ข่าวสำนัก/กอง 2018-06-12T13:25:28+00:00
2211, 2018

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

By | 22 พฤศจิกายน 2018 10:59 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida

2211, 2018

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 22 พฤศจิกายน 2018 10:53 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

1611, 2018

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 16 พฤศจิกายน 2018 15:55 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

เอกสารดาวน์โหลด

611, 2018

กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ

By | 06 พฤศจิกายน 2018 17:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

ชิ้นที่ 1-กระบวนงานทัณฑปฏิบัติ_C-01   ชิ้นที่ 2-การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง_C-01   ชิ้นที่ 3-การลดวันต้องโทษจำคุก_C-01   ชิ้นที่ 4 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ_C-01   ชิ้นที่ 5-การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย_C-01 ชิ้นที่ 6-การพักการลงโทษกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 7-การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดให้มีหน้าที่ผู้ช่วยงานและผ   ชิ้นที่ 8-การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม_C-01   ชิ้นที่ 9-การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ_C-01   ชิ้นที่ 10-การลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย_C-01

611, 2018

คู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์

By | 06 พฤศจิกายน 2018 14:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ใหม่ www.correct.go.th ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ (ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ) หากติดขัดหรือมีปัญหาหรือขอชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมได้ท่านสามารถติดต่อ ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่วนราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือข้าราชการ e-mail : xxxx@correct.go.th สร้างโฮส(host)สำหรับเว็บไซต์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/กอง ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้่อมูลข่าวสาร นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 091 -769-5818 หรือ Line ID : chairat1972 หรือ 02-967-3582

2610, 2018

เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สทว

By | 26 ตุลาคม 2018 15:29 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

1.   ภาพรวมงานวิจัยของ สทว. ปีงบประมาณ 2558-2559      1.1 โครงการติดตามประเมินผลปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ      1.2 โครงการศึกษาแนวโน้มรูปแบบสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ      1.3 โครงการประเมินหลักสูตรชินนสาสมาธิ      1.4 โครงการประเมินหลักสูตรสัคคสาสมาธิ 2. ภาพรวมงานวิจัยของ สทว. ปีงบประมาณ 2560     2.1  โครงการศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.2  โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.3  โครงการจัดทำมาตราฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ     2.4   คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ 3. งานวิจัย สทว ปีงบประมาณ 2561     3.1  โครงการวิเคราะห์บทเรียนจากการประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพของ สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์     3.2  บทสรุปโครงการการวิเคราะห์บทเรียนการประเมินผล (เสนอผู้บริหาร) 4. บทความวิชาการ สทว     4.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง     4.2 การจัดลำดับงาน     4.3 การจำคุกเป็นช่วงเวลา     4.4 การใช้เทคนิค delphi ในงานวิจัย     4.5 การใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัตถุระเบิด     4.6 มาตรการการลงโทษระดับกลางของกรมราชทัณฑ์     4.7 มาตรฐาน Un กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

1710, 2018

รายงานสถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำเดือน กันยายน 2561

By | 17 ตุลาคม 2018 10:28 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|

รายงานสถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำเดือน กันยายน 2561