ข่าวสำนัก/กอง

/ข่าวสำนัก/กอง
ข่าวสำนัก/กอง 2018-06-12T13:25:28+00:00
2706, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By | 27 มิถุนายน 2019 22:57 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.correct.go.th/ita/023April2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023March2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023February2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023January2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023December2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023November2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023October2561.pdf            

2706, 2019

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 27 มิถุนายน 2019 22:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2706, 2019

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

By | 27 มิถุนายน 2019 22:18 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.correct.go.th/ita/กค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กคจ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทป.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทว.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กปพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพน.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพร.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กม.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ตน.xls http://www.correct.go.th/ita/บค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ยผ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สผต.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สล.xlsx