ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-03T03:16:22+00:00
712, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงโรงประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 07 ธันวาคม 2018 16:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงโรงประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

712, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 07 ธันวาคม 2018 16:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

712, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By | 07 ธันวาคม 2018 16:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1Ax2BDbWS0TboekCRcTzgpKb2m7KttYUl/view?usp=sharing

712, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รจอ.กบินทร์บุรี

By | 07 ธันวาคม 2018 16:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เอกสารประกวดราคา ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

712, 2018

(รจก.อุบลราชธานี)ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

By | 07 ธันวาคม 2018 15:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1dZp3JI5xrG1nDtWtXqCB6gd_2d2JFLRS/view?usp=sharing

712, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง รจอ.พล

By | 07 ธันวาคม 2018 15:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง รจอ.พล เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง รจอ.พล

712, 2018

ทสบ.หญิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง

By | 07 ธันวาคม 2018 14:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง

712, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เรือนจำกลางนครราชสีมา รอบที่ 2

By | 07 ธันวาคม 2018 13:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เรือนจำกลางนครราชสีมา

712, 2018

ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง

By | 07 ธันวาคม 2018 10:03 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีมีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง ประกาศ  ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคา   ดาวน์โหลด

712, 2018

โครงการกำลังใจในพระดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 07 ธันวาคม 2018 9:21 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (บช4แบบ) กำลังใจ - 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย กำลังใจ หนังสือรับรอง