ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-03T03:16:22+00:00
2504, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมราวจับพยุงกันลื่น (สกข.ปทุมธานี)

By | 25 เมษายน 2019 10:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถสุขภัณฑ์ (สกข.ปทุมธานี)

2504, 2019

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

By | 25 เมษายน 2019 10:39 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. รายละเอียด

2504, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม

By | 25 เมษายน 2019 10:35 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม รายละเอียด

2404, 2019

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based

By | 24 เมษายน 2019 14:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based) รายละเอียด

2404, 2019

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

By | 24 เมษายน 2019 14:02 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รายละเอียด

2404, 2019

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

By | 24 เมษายน 2019 13:58 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รายละเอียด

2304, 2019

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์

By | 23 เมษายน 2019 16:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์ รายละเอียด

2304, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

By | 23 เมษายน 2019 16:35 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง รายละเอียด

2304, 2019

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 23 เมษายน 2019 11:17 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ปกร. 4/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เอกสารดาวน์โหลด

2304, 2019

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 23 เมษายน 2019 11:13 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ ปกร. 3/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารดาวน์โหลด