ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล

/ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-03T03:16:22+00:00
1910, 2018

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 19 ตุลาคม 2018 19:06 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

ประกาศจ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง เสริมความมั่นคง รอบกำแพงเรือนจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1910, 2018

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW พร้อมติดตั้ง วิธี e-bidding เรือนจำกลางขอนแก่น

By | 19 ตุลาคม 2018 17:53 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศฯ

1910, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภค(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562

By | 19 ตุลาคม 2018 17:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภค(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562 รายละเอียด เอกสารประกาศ เอกสารประกวดราคา ใบเสนอราคาจำนวนและราคารวม ปริมาณอาหาร และราคากลางอาหารดิบ เมนูอาหาร ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน

1910, 2018

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

By | 19 ตุลาคม 2018 17:31 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

1910, 2018

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง รอบกำแพงเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 19 ตุลาคม 2018 17:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง รอบกำแพงเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

1910, 2018

ประกาศจังหวัดพังงา( เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า)

By | 19 ตุลาคม 2018 16:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศอาหารดิบ(จริง)

1910, 2018

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง เสริมความมั่นคง เรือนจำกลางลพบุรี จำนวน 640 เมตร

By | 19 ตุลาคม 2018 15:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง

1910, 2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 19 ตุลาคม 2018 15:16 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06 และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน

1910, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสารขาว 5%เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562

By | 19 ตุลาคม 2018 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสารขาว 5% สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ประกาศประกวดราคา บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางข้าวสารขาว ๕ % ราคากลางข้าวสาร รายละเอียดขอบเขตงาน(ร่าง TOR) เอกสารประกวดราคา ข้าวสาร

1910, 2018

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 19 ตุลาคม 2018 15:07 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก