ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
윈도우10 테마 다운로드
2711, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 27 พฤศจิกายน 2020 17:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  เอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก ราคากลางการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง บรรจุ 6 นัด ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 กระบอก  

2711, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

By | 27 พฤศจิกายน 2020 15:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ แบบ1/1 แบบ1/2      

2711, 2020

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน1 หลัง(ทส.ญ.นม.)

By | 27 พฤศจิกายน 2020 15:14 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1-ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน(ลงระบบและประกาศกรมฯ) 2-เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน(ลงระบบและประกาศกรมฯ) 3-TORก่อสร้างอาคารโรงเรียน 4-บก01ก่อสร้างโรงเรียน 5-ปร. 5ก่อสร้างโรงเรียน 6-ปร.4ก่อสร้างโรงเรียน 7-แบบโรงเรียน 2 ชั้น ขนาด 8.50x24.00ม. เลขที่ รร-71-1---รร-74 8-แผนผังก่อสร้างโรงเรียน6-ปร4.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ลงระบบและประกาศกรมฯ)

2711, 2020

รจก.ฉะเชิงเทราประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงรอบกำแพง

By | 27 พฤศจิกายน 2020 9:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงด้วยวิธี e-bidding

2711, 2020

รจก.ฉะเชิงเทราประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงรอบกำแพง

By | 27 พฤศจิกายน 2020 9:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างปรับปรุงระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง

2711, 2020

เรือนจำพิเศษธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจสอบหาสารเสพติด หน้ากากอนามัย และถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 27 พฤศจิกายน 2020 9:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจสารเสพติด

2711, 2020

เรือนจำพิเศษธนบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อชุดตรวจสอบหาสารเสพติด หน้ากากอนามัย และถุงมือ)

By | 27 พฤศจิกายน 2020 9:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

แผนการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด

2611, 2020

ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

By | 26 พฤศจิกายน 2020 16:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตงาน ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตงานกล้องวงจรปิด ทสป.ทุ่งเบญจา ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตงานกล้องวงจำปิด สถานตรวจพิสูจน์

2611, 2020

เรือนจำกลางยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ

By | 26 พฤศจิกายน 2020 15:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะ

2611, 2020

ทสบ.สข.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ ด้วยวิธี e-bidding

By | 26 พฤศจิกายน 2020 13:41 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ทสบ.สข.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ ด้วยวิธี e-biddingทสบ.สข.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ ด้วยวิธี e-bidding

카트 라이더 핵 다운로드 바이오쇼크 다운로드 잠잘때 듣는 음악 다운로드