ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
윈도우10 테마 다운로드
2109, 2020

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบฯ 2564 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

By | 21 กันยายน 2020 15:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบฯ 2564 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

2109, 2020

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

By | 21 กันยายน 2020 15:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

2109, 2020

เรือนจำกลางลำปาง ประกาศราคากลางฯงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 21 กันยายน 2020 14:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางลำปาง ประกาศราคากลางฯงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดการจ้าง ราคากลางจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย2564

2109, 2020

ประกาศเรือนจำกลางระยอง เรื่อง เงื่อนไขการเสนอราคาและการพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อข้าวสารขาว 5% และเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

By | 21 กันยายน 2020 14:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางระยอง เงื่อนไขการเสนอราคา อาหารดิบ ปี64_000032 TOR การจัดซื้อข้าวสาร อาหารดิบ ปี64

2109, 2020

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสาวขาว ๕% และอาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทสบ.ขอนแก่น

By | 21 กันยายน 2020 14:30 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1nGTagW-IYIGGPdncdz5lYsH1VGeq6aYE/view?usp=sharing

2109, 2020

ประกาศ เรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 21 กันยายน 2020 14:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ เรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนจ้างพนักงานรักษาควมปลอดภัย2564

2109, 2020

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

By | 21 กันยายน 2020 14:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1ZO6sIU8EmyoQFw8VVC8qQxDUIcxbXPxm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dq661CDsMF_l5EGQFYhIqicfGzfHI6DN/view?usp=sharing  

2109, 2020

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 21 กันยายน 2020 11:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่แผนจ้างรักษาความปลอดภัย

2109, 2020

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศการประมูลขายเศษอาหารคงเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 21 กันยายน 2020 10:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางนครราชสีมา ประกาศการประมูลขายเศษอาหารคงเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศขายเศษอาหาร

2009, 2020

เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 20 กันยายน 2020 9:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) และข้าวสารขาว 5% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน-TOR-บก06

카트 라이더 핵 다운로드 바이오쇼크 다운로드 잠잘때 듣는 음악 다운로드