ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
1309, 2019

ประกาศเผยเเพร่แผนงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 13 กันยายน 2019 15:38 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยเเพร่แผนงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1309, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพันธนาการ จำนวน 2 รายการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 13 กันยายน 2019 15:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพันธนาการ จำนวน 2 รายการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1309, 2019

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอาคารกรมราชทัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 13 กันยายน 2019 10:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

1309, 2019

ประกาศเรือนจำอำเภอพล เรื่องขายเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 13 กันยายน 2019 9:01 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำอำเภอพล เรื่องขายเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1309, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รจอ.พล

By | 13 กันยายน 2019 8:39 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย รจอ.พล

1209, 2019

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สกข.จังหวัดปทุมธานี)

By | 12 กันยายน 2019 13:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารฯ

1209, 2019

ยกเลิกขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สกข.จังหวัดปทุมธานี)

By | 12 กันยายน 2019 13:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ

1209, 2019

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

By | 12 กันยายน 2019 10:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1TmN0yJmARTThix3DMe_pZU6udoTOoY4F  

1209, 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

By | 12 กันยายน 2019 10:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1vM1iMbk1KwE08D3LQbyhEwK28E4g-aeS