ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
윈도우10 테마 다운로드
503, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักญาติ(สถานตรวจพิสูจน์)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเรือนจำอำเภอหลังสวน(e-bidding)

By | 05 มีนาคม 2021 16:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/file/d/1t2fnVXiUXiWAcD3hEH4bNTVmIoE7TnM2/view?usp=sharing

503, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น แดนหญิง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding (รจก.อุบลราชธานี)

By | 05 มีนาคม 2021 15:47 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

รายละเอียดเพิ่มเติม

503, 2021

เรือนจำกลางลพบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา 10 ที่นั่ง สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 05 มีนาคม 2021 12:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะ

403, 2021

ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม (เสริมความมั่นคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 04 มีนาคม 2021 10:20 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม (เสริมความมั่นคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

403, 2021

เรือนจำพิเศษธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารควบคุม แดน 2 แดน 3 และแนวกำแพงหน้าประตู แดน 3 เรือนจำพิเศษธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 04 มีนาคม 2021 10:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ผู้ชนะ ก่อสร้างซ่อมแซม แดน2,3 และแนวกำแพง

403, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี

By | 04 มีนาคม 2021 8:42 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

303, 2021

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

By | 03 มีนาคม 2021 15:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

303, 2021

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.๐๖)โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม(รั้วเสริมความมั่นคงสถานพยาบาล)

By | 03 มีนาคม 2021 13:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.๐๖)โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม(รั้วเสริมความมั่นคงสถานพยาบาล)

303, 2021

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564

By | 03 มีนาคม 2021 11:29 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผลการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

카트 라이더 핵 다운로드 바이오쇼크 다운로드 잠잘때 듣는 음악 다운로드