ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
2801, 2020

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด

By | 28 มกราคม 2020 16:58 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด   ประกาศแผนคอมฯ

2801, 2020

ทสป.บ้านเนินสูง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 28 มกราคม 2020 15:00 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ทสป.บ้านเนินสูง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2801, 2020

ทสป.บ้านเนินสูง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 28 มกราคม 2020 14:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ทสป.บ้านเนินสูง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2801, 2020

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 28 มกราคม 2020 14:12 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2801, 2020

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อข้าวสารและอาหารดิบ (อาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุ่ง) งวดวันที่ 1 – 29 ก.พ.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รจก.เชียงราย)

By | 28 มกราคม 2020 13:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสารและอาหารดิบฯ งวดวันที่ 1 - 29  ก.พ.63

2701, 2020

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ ครั้งที่1

By | 27 มกราคม 2020 15:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

2701, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 27 มกราคม 2020 14:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางนครราชสีมา  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ประกาศประกวดราคาคอม

2701, 2020

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาในร่ม 6 รายการ

By | 27 มกราคม 2020 9:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1Q89jNsux-9FkgbtsDYWQijVrmZzDQwcp

2401, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

By | 24 มกราคม 2020 16:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

1.ซื้อวัตถุดิบ 10 รายการ วงเงิน 10,030.- บาท 2. ซื้อหัวเชื้อน้ำหอมและบรรจุภัณฑ์ วงเงิน 33,400.- บาท 3. ซื้อวัตถุดิบ 148 รายการ วงเงิน 270,566.35 บาท 4. ซื้อวัสดุใช้หมดไป 16 รายการ วงเงิน 11,418.- บาท 5. ซื้อวัตถุดิบ 217 รายการ วงเงิน 170,777.18 บาท 6. ซื้อวัตถุดิบ 71 รายการ วงเงิน 67,595.18 7. ซื้อวัตถุดิบ จำนวน 183 รายการ วงเงิน 118,347.20 บาท 8. จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็น 9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ วงเงิน 5,000.- บาท  

2401, 2020

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาฯ (รจก.เชียงราย)

By | 24 มกราคม 2020 15:59 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ-min