ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 2018-06-12T13:11:32+00:00
1311, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 13 พฤศจิกายน 2019 15:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1311, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 13 พฤศจิกายน 2019 14:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1211, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

By | 12 พฤศจิกายน 2019 15:06 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการโครงการงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

1211, 2019

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพ เรือนจำกลางเขาบิน

By | 12 พฤศจิกายน 2019 10:51 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางเขาบินจะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน รายละเอียด  ภาพถ่าย

1111, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 11 พฤศจิกายน 2019 15:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

711, 2019

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เรือนจำจังหวัดสระแก้ว)

By | 07 พฤศจิกายน 2019 9:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ประกาศ

611, 2019

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

By | 06 พฤศจิกายน 2019 15:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

https://drive.google.com/open?id=1sIP3bfZEvipE6-dM0B0KjBpxRuaUp97V  

611, 2019

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 06 พฤศจิกายน 2019 9:17 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ดาวน์โหลด แผน ดาวน์โหลด

511, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภคฯเรือนจำจังหวัดสระบุรี

By | 05 พฤศจิกายน 2019 16:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา