เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3

//เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3

เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3

스냅스 다운로드

ประกาศร่างTORการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง(body scanner)

TOR bodyscanner แก้ไขครั้งที่2

ตอบประชาพิจารณ์ ยูนิเวอร์แซล ครั้งที่2

ตอบประชาพิจารณ์ ซีคอม

ตอบประชาพิจารณ์ แฟคซิลิตี้

오픈캡쳐 다운로드 다운로드 워드 파일 다운로드 라이덴 3 다운로드
By | 2021-01-28T14:27:14+00:00 28 มกราคม 2021 14:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|