เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงประกาศร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แก้ไข ครั้งที่1

//เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงประกาศร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แก้ไข ครั้งที่1

เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้ดำเนินการตอบประชาพิจารณ์และลงประกาศร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แก้ไข ครั้งที่1

다운로드

1.ตอบประชาพิจารณ์ บ.ยูนิเวอร์แซล

2.แก้ไข1ร่างTORเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง

3.ประกาศร่างTORการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง(body scanner)

r프로그래밍 주보 디자인 다운로드 연성체 다운로드 다운로드
By | 2021-01-15T13:49:37+00:00 15 มกราคม 2021 13:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|