ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

//ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

파워포인트 화살표 다운로드

ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล

조문답례글 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2021-01-15T11:30:19+00:00 15 มกราคม 2021 11:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|