สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน

//สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน

สำนักงานก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน

다운로드

รายละเอียด

아이패드 드롭박스 다운로드 다운로드 별별 캐릭터 보물섬 다운로드
By | 2021-01-14T09:22:44+00:00 14 มกราคม 2021 9:22 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|