สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy:DIB )) จำนวน 30 ทุน

//สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy:DIB )) จำนวน 30 ทุน

สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy:DIB )) จำนวน 30 ทุน

대니 보이 다운로드

รายละเอียด

다운로드 다운로드 다운로드 스카이에듀 다운로드
By | 2021-01-14T09:19:08+00:00 14 มกราคม 2021 9:19 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|