แต่งตั้งข้าราชการ

แต่งตั้งข้าราชการ

다운로드

รายละเอียด

-คำสั่งที่ 8/2564 ลว 7 ม.ค.64 แต่งตั้งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

-คำสั่งที่ 9/2564 ลว 7 ม.ค.64 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

-คำสั่งที่ 10 /2564 ลว 7 ม.ค.64 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

안드로이드 아이콘 다운로드 다운로드
By | 2021-01-11T09:34:39+00:00 08 มกราคม 2021 17:07 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|