ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แดน 4 จำนวน 1 หลัง (ทส.ญ.นม.)

//ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แดน 4 จำนวน 1 หลัง (ทส.ญ.นม.)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แดน 4 จำนวน 1 หลัง (ทส.ญ.นม.)

다운로드

1-ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

2-เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

3-TORก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

4-บก01 อาคารอเนกประสงค์

5-ปร5อาคารอเนกประสงค์

6-ปร4อาคารอเนกประสงค์

8-แผนผังอาคารอเนกประสงค์

7-แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ลงประกาศกรมฯ)

아크로뱃 11 프로 다운로드 다운로드 윈도우10 디펜더 다운로드 다운로드
By | 2020-11-26T13:40:17+00:00 26 พฤศจิกายน 2020 13:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|