ประกาศจังหวัดจันทบุรี ผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต จำนวน 1 งาน (2 ตู้)

//ประกาศจังหวัดจันทบุรี ผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต จำนวน 1 งาน (2 ตู้)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต จำนวน 1 งาน (2 ตู้)

https://drive.google.com/file/d/13VV5JAfASm8dqTVfuL5r55gpoyGr_SuL/view?usp=sharing

By | 2020-11-17T16:32:53+00:00 17 พฤศจิกายน 2020 16:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|