ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

//ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

By | 2020-11-16T17:36:50+00:00 16 พฤศจิกายน 2020 17:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|