ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี “รุ่นที่ 31และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ข้าราชการที่ดี รุ่น 31 “

//ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี “รุ่นที่ 31และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ข้าราชการที่ดี รุ่น 31 “

ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี “รุ่นที่ 31และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ข้าราชการที่ดี รุ่น 31 “

ขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี “รุ่นที่ 31 และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ฯ

รายละเอียด

By | 2020-11-11T15:59:00+00:00 11 พฤศจิกายน 2020 15:59 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|