ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์

//ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์

รายละเอียด

By | 2020-11-11T15:38:43+00:00 11 พฤศจิกายน 2020 15:38 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|