ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ(ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

/, ข่าวสมัครงาน/ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ(ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ(ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1TiIYWVEkTdeFraU37J2_idOclYKPjuNg/view?usp=sharing