ประกาศจัดจ้างลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง สกข.ปทุมธานี

//ประกาศจัดจ้างลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง สกข.ปทุมธานี

ประกาศจัดจ้างลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง สกข.ปทุมธานี

ประกาศ

By | 2020-10-21T10:44:48+00:00 21 ตุลาคม 2020 10:44 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|