ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

//ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

다운로드

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

-รายละเอียด

-หลักฐานประกอบการรายงานตัว 

-ใบประกอบวิชาชีพและประกาศนียบัตรที่ใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านความขาดแคลน

-ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการบรรจุใหม่*

-ใบรายการสั่งซื้อสินค้า

-ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

다운로드 공익광고 포스터 웜 바디스 다운로드 다운로드
By | 2020-10-09T10:47:31+00:00 09 ตุลาคม 2020 10:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|