การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน

//การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน

การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน

다운로드

การปรับปรุงเขตบริหารเรือนจำ มอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต และตัดโอนและกำหนดภารกิจส่วนประสานราชการ เป็นการภายใน

รายละเอียด

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-10-08T09:03:35+00:00 08 ตุลาคม 2020 9:03 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|