ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

//ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรือนจำจังหวัดนนทบุรี)

롱리브더킹 목포영웅

เอกสารแนบ

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-09-18T18:22:31+00:00 18 กันยายน 2020 18:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|