ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารและอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทสญ.ชลบุรี)

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารและอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทสญ.ชลบุรี)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารและอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทสญ.ชลบุรี)

다운로드

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสารและอาหารดิบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

osu 곡 다운로드 다운로드 멜론 10월 1주차 top100
By | 2020-09-17T14:57:48+00:00 17 กันยายน 2020 14:57 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|