ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

//ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

다운로드

-รายละเอียด

-หลักฐานประกอบการรายงานตัว

-เอกสารการลงทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

-ใบรายการสั่งซื้อสินค้า

-ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

런 올 나이트 다운로드 리프트 다운로드 다운로드
By | 2020-08-07T15:49:09+00:00 07 สิงหาคม 2020 15:44 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|