การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

//การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

파워디렉터 15 무료 다운로드

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

-ประกาศรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

-กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ

유튜브 비디오 다운로드 파천일검 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-07-10T16:28:09+00:00 10 กรกฎาคม 2020 16:27 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|