สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของโรงเรียนในสังกัด มาเพื่อโปรดทราบ

//สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของโรงเรียนในสังกัด มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของโรงเรียนในสังกัด มาเพื่อโปรดทราบ

다운로드

สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของโรงเรียนในสังกัด มาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียด

캐논 사진 다운로드 다운로드 다운로드 아이패드 오픈로드 다운로드
By | 2020-07-01T10:43:29+00:00 01 กรกฎาคม 2020 10:43 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|