ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

//ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

영화 오스트레일리아 다운로드

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

แบบมีจำนวน 23 หน้า ค่า psi 300  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 039-511055 และ 098-2605212 ติดต่อในเวลาราชการ

ประกาศ

แบบ ปร 5 และ BOQ

แบบ1

แบบ2

แบบ3

แบบ4

แบบ5

แบบ6

แบบ7

แบบ8

แบบ9

แบบ10

แบบ11

แบบ12

แบบ13

แบบ14

แบบ15

แบบ16

แบบ17

แบบ18

แบบ19

แบบ20

แบบ21

แบบ22

แบบ23

레이디 버드 다운로드 aws pem 다운로드 다운로드
By | 2020-06-30T15:04:19+00:00 30 มิถุนายน 2020 15:04 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|