การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

//การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

다운로드

-การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

-ประกาศรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(การสัมภาษณ์)

-กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ

다운로드 농장의 달인2 ie edge download 아이폰 섯다
By | 2020-06-29T12:25:04+00:00 29 มิถุนายน 2020 12:25 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|