ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการของข้าราชพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง และระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

//ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการของข้าราชพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง และระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการของข้าราชพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง และระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

다운로드

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการของข้าราชพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง และระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563

รายละเอียด

다운로드
By | 2020-06-25T15:39:38+00:00 25 มิถุนายน 2020 15:39 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|