มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

//มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

다운로드

1.วิเคราะห์ผล ITA 2562

2.ประกาศกรมราชทัณฑ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

3.ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ 2563

다운로드 다운로드
By | 2020-06-09T09:54:38+00:00 08 มิถุนายน 2020 15:16 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|