แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุม และรายละเอียดการประชุมทาง Video Conference การประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง

//แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุม และรายละเอียดการประชุมทาง Video Conference การประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุม และรายละเอียดการประชุมทาง Video Conference การประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง

다운로드

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง จากเดิมวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น asp net 첨부 파일 다운로드.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์

สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง ให้เข้าการประชุมผ่านระบบ Cisco Japper

 

rapi.dll
By | 2020-06-05T19:56:27+00:00 05 มิถุนายน 2020 16:31 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|