ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

//ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

directx 9.0c 다운로드

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confenrence Televisit) จำนวน 140 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencr Televisit)

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-06-01T11:25:48+00:00 01 มิถุนายน 2020 11:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|