ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ไม่น้อยกว่า 4 หัวตรวจ (Echocardigraphy) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธี e-bidding

//ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ไม่น้อยกว่า 4 หัวตรวจ (Echocardigraphy) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธี e-bidding

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ไม่น้อยกว่า 4 หัวตรวจ (Echocardigraphy) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธี e-bidding

다운로드

รายละเอียด คลิก

다운로드 도리를 찾아서 더빙 다운로드 Websecurify download 다운로드
By | 2020-05-26T14:22:55+00:00 26 พฤษภาคม 2020 14:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|