ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

/, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด/ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

루팅 어플

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น 다운로드. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco WebEx ของกระทรวงยุติธรรม)

จำนวนทั้งสิ้น 6 ไฟล์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แยกจำนวน 6 ไฟล์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

  1. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
  2. ลักษณะและองค์ประกอบของน้ำเสีย
  3. ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ
  4. ระบบบำบัดแบบสำเร็จรูป (แก้ไขโดยวิทยากร 24 พ.ค 윈도우 10 원격 데스크톱 다운로드. 63)
  5. การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน
  6. การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์และน้ำจุลินทรีย์