แจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำและทัณฑสถาน

/, ข่าวสำนัก/กอง/แจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำและทัณฑสถาน

แจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำและทัณฑสถาน

갤럭시 크롬

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/15945,14946 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน ขอเปลี่ยนแปลงวันการประชุม จากเดิมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็น

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

หมายเลขห้องประชุม 1059121

พาสเวิด 3438#

다운로드 ocr 프로그램 오토캐드 2014 무료 다운로드 소스 세이프 다운로드
By | 2020-05-22T15:33:16+00:00 22 พฤษภาคม 2020 15:15 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง|