ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

//ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

다운로드

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕ เพื่อเพิ่มพื้นที่นอนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดดังนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕

ขอบเขตงานซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕

ใบเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องควบคุมผู้ต้องขัง แดน ๑, ๒, ๔ และ ๕

다운로드 로컬 파일 다운로드 다운로드
By | 2020-05-22T14:40:09+00:00 22 พฤษภาคม 2020 14:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|