ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

//ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

컴퓨터 장기게임 다운로드

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Televisit) จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-05-20T10:00:54+00:00 20 พฤษภาคม 2020 10:00 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|